26 MAR 2018

SETMANA SANTA 2018

Seguim Jesús en la seua passió, la seua mort, la seua sepultura, la seua resurrecció. Seguim Jesús en la seua Pasqua!

Jesús puja cap a Jerusalem, on serà detingut i mort. Nosaltres ens acostem a ell amb fe, perquè ell ens ha obert els ulls, i ens ha fet descobrir que en ell hi ha el camí de la vida i de la felicitat. Per això el volem seguir. I ara l'acompanyarem, i reviurem amb ell aquestos dies sants de la seua passió i la seua mort, per poder compartir el goig de la resurrecció. I serem testimonis, enmig d'aquest món nostre tan adolorit, de tot el que ell significa per a nosaltre, del camí que ens obri, del seu amor inesgotable, del seu amor que arriba a tothom. I, amb la nostra manera de viure, donarem a tots els nostres germans i germanes, els de prop i els de lluny, tot l'amor que siguem capaços de donar.

El diumenge de rams, Jesús entra a Jerusalem enmig d´'una multitud que l'aclama com a Messies de Déu. Jesús celebra el darre sopar amb els seus deixebles i els deixa com a testament l'Eucaristia i el manament de l'amor. Jesús és detingut, torturat i comdemnat, i mor en el suplici de la creu per obrir-nos a tots els camí de la vida. Finalment, Jesús ressuscita d'entre els morts i Déu ens mostra, així, que el camí de Jesús és realment el camí de la vida per a tothom.

Després ens disposarem a viure el temps de Pasqua, els cinquanta dies de festa en honor de Jesús ressuscitat, que ens portaran fins a la Pentecosta, en què celebrarem que nosaltres hem rebut el mateix Esperit de Jesús, l'Esperit Sant.

Per a veure Jesús, hi ha una qüestió prèvia i necessària: els ull de la fe, expressió d'un cor pur. Com ens diu Jesús a les Benaurances "Benaurats els nets de cor, ell veuran Déu". Deixem-nos impregnar d'aquest esperit i que la vivència de les celebracions de la Setmana Santa ens serveixi per aprofundir en le misteri de Crist, mort i ressuscitat per a la nostra salvació.

El vostre rector.