23 DIC 2021

Bon Nadal 2021!

Quan preparem una celebració de relleu com la de Nadal en la qual hi ha hagut un itinerari previ com ho és l'Advent, i que vol ajudar a viure profundament la nostra fe i celebrar-la, potser cal ser conscients que no n'hi ha prou que no se'ns escapin els detalls materials. La capacitat de comprensió del misteri del Nadal serà més profunda quan ressoni que Déu salvador es compromet amb la humanitat: 'Ell és resplendor de la glòria de Déu'.

L'alegria és el clima espiritual que envaeix l'inici del temps de Nadal. Tots busquem l'alegria com a expressió de la felicitat i el benestar. Però, desgraciadament, la vida quotidiana ens ensenya que l'alegria sol durar poc. Experimentem l'alegria per una bona notícia, per un desig complert, per una situació agradable per a nosaltres. Però, immediatament, la rutina, la influència d'un esdeveniment dramàtic o una situació desagradable fa que aparegui la monotonia, la tristesa o la desolació.

L'alegria que celebram en aquest temps és l'alegria de Déu, és a dir, l'alegria que sent Déu en venir a la nostra trobada i que nosaltres estem cridats a compartir amb ell. La raó última d'aquesta alegria és l'encarnació de Déu, la vinguda de Déu a la nostra història. L'alegria és l'experiència fonamental que sorgeix de saber-se estimat per qui és 'Déu amb nosaltres'. Aquesta alegria no neix o desapareix per l'èxit o la frustració dels nostres desitjos, sinó per saber-nos acompanyats sempre en la nostra realitat més humana per aquell que és el nostre creador.

Si poguéssim resumir el gran missatge de Nadal, vindria a dir: hem nascut de Déu amb vocació d'eternitat! No deixem que els remolins d'aquest món ocultin aquesta vocació. Enmig de les dificultats de la vida anem a la cova de Betlem i davant el verb encarnat recordem les paraules de l'apòstol Pau: Ens destinà a ser fills seus per Jesucrist. D'aquesta manera, l'alegria que ens dóna Nadal no s'esborrarà del nostre rostre perquè la nostra vida durà a terme el projecte de Déu.

Molts anys i bons!