11 DIC 2020

ADVENT I ESPERANÇA

Amb l'Advent s'inicia un temps de preparació per a la celebració joiosa del Nadal. Advent és un temps per acollir el Senyor que ve al nostre encontre. Com solem cantar a l'inici de la celebració de la missa durant aquest temps 'A Vós elevo la meua ànima, Senyor, Déu meu en vós confio. Feu que conegui les vostres rutes, que aprengui els vostres camins' expressam el desig de Déu. Així renovem la nostra esperança en Crist Salvador, esperant el seu definitiu adveniment. L'Advent ens convida a celebrar la vinguda històrica de Jesús i a donar raó de la nostra esperança a aquells que viuen sense esperança.

El temps d'Advent té dos períodes. En el primer, des del primer diumenge fins al dia 16 de desembre contemplam la vinguda gloriosa de Crist al final dels temps per judicar vius i morts. Tradicionalment s'ha representat en el teatre religiós medieval amb el càntic de la Sibil·la, molt popular a les comunitats cristianes de Mallorca. El segon període, des del dia 17 fins al 24 de desembre ens preparem per a Nadal commemorant el naixement de Crist a Betlem. En això se centra fonamentalment el cant de les Caramelles molt popular a les nostres parròquies d'Eivissa i Formentera.

Els signes i símbols que acompanyen l'Advent ens han d'ajudar a viure l'alegria de Crist en les nostres vides. Com diu Sant Ciril de Jerusalem: "Anunciem l'adveniment de Crist (...) en el primer Crist es va veure embolcallat en una menjadora, en el segon la llum l'abillarà i el vestirà. En el primer no va mensprear l'oprobi i va sofrir la creu; en el segon vindrà glorificat i escortat per un exèrcit d'àngels. No ens limitem, doncs, a deturar-nos en l'adveniment primer, també esperem el segon."

Que puguem copsar tota la riquesa de la celebració de l'Advent per preparar-nos a la trobada amb el Bon Jesús que ve a les nostres vides.