19
MAR
2016

Festa del nostre patró.Ara que ja hi som a la festa de Sant Josep, ens hem de felicitar per tenir un bon patró. La nostra vida parroquia està confiada a Sant Josep, que és patró de l'Església universal i custodi del bon Jesús. Ningú com ell per dirigir-li la nostra pregària confiada i més en els temps que vivim. Sant Josep va tenir la missió d'oferir a Jesús un àmbit familiar, de pare i mare, on Jesús va aprendre a viure la nostra vida humana, com ho hem après tots. Josep atorgà al bon Jesús un poble, una llengua, unes tradicions, una cultura, un clima familiar en el qual creixia.

Josep va ser un home de fe, d'acolliment generós de la Paraula de Déu. L'anuncia de l'àngel posa a Josep davant la seua opció i ell no es fa enrere. En la decisió de Josep es va realitzar el que és el nucli de l'obra de Déu en nosaltres. També en la seua missió Josep és un exemple de la missió de l'Església i de cadascun de nosaltres.

Complir una missió significa anar més enllà d'un compliment professional i transformar la consciència d'un encàrrec en una experiència d'amor servicial. Només es compleix bé quan no només es compleix sinó que s'estima. Sant Josep per la fe va créixer i per l'amor es va buidar. Fer-se càrrec d ela missió va significar buidar-se d'ell mateix per posar en el centre a Jesús en la família de Natzaret.

Josep amagat, senzill, silenciós, fidel en la fe i en l'amor servicial, en acaabr la seua vida va poder pronunciar les paraules del vell Simeó: "Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau..." (Lc 2, 29). Que la seua intercessió per la nostra parròquia davant el Senyor doni bons fruits i que nosaltres el puguem constatar.

Molts anys i bons!


Escribir un comentario

No se aceptan los comentarios ajenos al tema, sin sentido, repetidos o que contengan publicidad o spam. Tampoco comentarios insultantes, blasfemos o que inciten a la violencia, discriminación o a cualesquiera otros actos contrarios a la legislación española, así como aquéllos que contengan ataques o insultos a los otros comentaristas.

Página web desarrollada con el sistema de Ecclesiared